ماه شب هفتم

به نام آفریننده ماه در شب هفتم و قسم به پاکی و پاکیزگی اش

ماه شب هفتم

به نام آفریننده ماه در شب هفتم و قسم به پاکی و پاکیزگی اش

ماوای ما گلبرگ کوچکیست بازمانده از باغی دور

با هزار زمستان پی در پی

خدایا از آن پرنده‌ی سبز و نیک اگر خبر داری
عاقبت همه‌ی مارا به خیر گردان

- خدایا تو مرا بهتر از خودم

و من خودم را بهتر از بقیه میشناسم
مرا از آنچه آنان درباره‌ من نمیدانند حفظ
و از آنچه من درباره‌ آنان نمیدانم بیامرز -امام‌ علی‌(ع)