عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

ماوای ما گلبرگ کوچکیست بازمانده از باغی دور

با هزار زمستان پی در پی

خدایا از آن پرنده‌ ی سبز و نیک اگر خبر داری
عاقبت همه‌ ی مارا به خیر گردان -سید علی صالحی-


خدایا تو مرا بهتر از خودم

و من خودم را بهتر از بقیه میشناسم

مرا از آنچه آنان درباره‌ من نمیدانند حفظ
و از آنچه من درباره‌ آنان نمیدانم بیامرز -امام‌ علی‌(ع)-