عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

وقتی خسته بودی
بی قرار بودی
غمت رو پنهان میکردی
یا که دلتنگ و تنها بودی
وقتی بغض داشتی و نمیذاشتی کسی بفهمه
یا تکه زده بودی به دیوار
و از خیلی چیزها کم آورده بودی
باز هم تسلیم نشو
فقط بدون که خدا هست
خدا میبینه؛ حتی اگه سکوت کرده باشه....
خدا کنارته؛ حتی اگه از دیده پنهان باشه....
فلسفه عشق پاک خداوندی همینه
تو باید دیده ی معشوق ندیده عاشق شی
تو عاشق خدایی حتی اگه نبینیش حتی اگه نشنویش
تو خدارو با قلبت حس میکنی
حس میکنی همیشه هست
همیشه کنارته!
خدا کنارته تا تو از چیزی نترسی
پنجره هارو باز کن و به آسمون نگاه کن


نرجس‌حسنی by