ماه شب هفتم

به نام آفریننده ماه در شب هفتم و قسم به پاکی و پاکیزگی اش

ماه شب هفتم

به نام آفریننده ماه در شب هفتم و قسم به پاکی و پاکیزگی اش

کاش میشد زمان توو آروم ترین لحظه‌ی زندگی توقف میکرد

توو کوچکترین لبخند؛ توو قصه‌های کودکی! فارغ از همهمه؛ فکر؛ دغدغه

کاش زمان توو شیرین ترین رویای شبونه برای همیشه توقف میکرد.....

باید از خدا ممنون باشیم اگه تنها به مصیبت‌های بزرگ گرفتاریم

نه به معصیت‌های پی در پی

و من امیدوار خواهم ماند

سرانجام یکی از همین روزها تمام نگاه‌های خیس و پژمرده

به جانب بی‌بند آفتاب برمیگردند و به خداوندی خدا که من امید دارم

بالاخره یک روز همه‌ مان مثل قصه‌های هزار و یک شب از هرچه اندوهِ تیره هست رهایی پیدا میکنیم


نرگس‌حسنی by