عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

زیبایی‌ های دنیا کم نیست؛ از جنگل‌ های بکر آمازون گرفته تا سرسبزی‌ های شرق ِ دور؛ از سفیدی کوه تا قهوه‌ ایِ کویر و کوه..... زیبایی البته برای من تعریف دیگه‌ ای هم داره؛ زیبایی‌ هایی که حتی ممکنه ظواهر سخت و ناراحت کننده‌ داشته باشه دلگیر باشه؛ غیرقابل توضیحی مفصل باشه!

زیبایی‌ هایی که نه اونقدر قشنگه که بشه ازش تصویری کشید نه اونقدر تیره و تاریک که نشه ازش چیزی نوشت

مثل خیابان بیست و هفتمِ همه‌ ی شهرهای دنیا

همه‌ ی شهر ها یک خیابان بیست و هفتم دارند حتی اگر تابلویی به این نام نصب نکرده باشند! حالا این خیابان بیست و هفتم کجاست؟؟؟

خیابان بیست و هفتم همان خیابانی ست که کودکان کار آنجا نشسته‌اند و بسته‌ های آدامس میفروشند خیابان بیست و هفتم همان خیابانی‌ ست که کودکان کار به پیرزنی دستمال جیبی میفروشند....‌‌. خیابان بیست و هفتم؟

بیست برای وجود شادمانشان و هفت برای مقدسی روحشان 

اگر میخواهید عاشق "سادگی" شوید به خیابان بیست و هفتم بروید؛ نشانی.......


نرجس‌حسنی by