عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

زیبایی‌های دنیا کم نیست؛ از جنگل‌های بکر آمازون گرفته تا سرسبزی‌های شرق ِ دور؛ از سفیدی کوه تا قهوه‌ایِ کویر و کوه..... زیبایی البته برای من تعریف دیگه‌ای داره؛ زیبایی‌هایی که حتی ممکنه ظواهر سخت و ناراحت کننده‌ای داشته باشه دلگیر باشه؛ غیر قابل توضیح باشه

زیبایی‌هایی که نه اونقدر قشنگه که بشه ازش تصویری کشید نه اونقدر تیره و تاریک که نشه ازش متنی نوشت

مثل خیابان بیست و هفتمِ همه‌ی شهر های دنیا

همه‌ی شهر ها یک خیابان بیست و هفتم دارند حتی اگر تابلویی به این نام نصب نکرده باشند! حالا این خیابان بیست و هفتم کجاست؟؟؟

خیابان بیست و هفتم همان خیابانی‌ست که کودکان کار آنجا نشسته‌اند و بسته‌های آدامس میفروشند خیابان بیست و هفتم همان خیابانی‌ست که کودکان کار به پیرزنی دستمال جیبی میفروشند....‌‌. خیابان بیست و هفتم؟

بیست برای وجود شادمانشان و هفت برای مقدسی روحشان 

اگر میخواهید عاشق سادگی شوید به خیابان بیست و هفتم بروید؛ نشانی.......


نرگس‌حسنی by