ماه هفت شب

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

ماه هفت شب

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

از "ولنتاین" بیزارم. از کی این طور شد نمیدانم
بیزار نه بخاطر آن کارت پستال های اکلیلی و قلب های پارچه ای رنگارنگ و موزیکال هایی با جمله ی معروف be my valentine
و نه حتی بخاطر آن جوان هایی که به عروسکهای در دستانشان نگاه میکنند و به این فکر میروند چرا چیزی که برای ثابت کردن عشق وجود دارد باید از جنس پارچه‌ ای ۲۰ تومانی باشد!

عشق چیزیست که یا خوشبختمان میکند یا بدبخت… من هم ادعای حل کردن معمایش را ندارم. اما تازگی ها یک چیز را میدانم که برای من؛ خلاصه شده در کوچکترین چیزهایی که هر روز دوستشان دارم. وقتی عشق باید در تمام روزمرگی هایمان باشد چرا برایش بک روز خاص را تعیین میکنند تا ما را یاد آن بیندازد! شاید ما همه ی روزها از عشقی که درونمان هست مراقبت میکنیم بدون آنکه حواسمان باشد آن روز؛ روز خاصی نیست! "عشق" بدون تبریک و اکلیل و قلبهای پارچه‌ ای هم برای من همان "عشق" است!


پس برای کدام صبح هایی که توانستم از خواب بیدار شوم؛ باید به خدا بگویم happy valentine؟ برای کدام لحظه ای که برادر کوچکم بیسکوییتش را با من قسمت کرد باید بگویم ولنتاینت مبارک عزیزم؟ و برای کدام شب ها و ساعت هایی که به عزیزانم فکر کردم؛ روی کارت پستالی با روان نویس رنگی بنویسم happy valentine's day .....؟

تمام آن گذشته هایی که مادرم تا صبح بیدار ماند و تبم را گرفت و پدرم بادام زمینی های شبِ عید را سر سفره گذاشت چرا روزِ عشق نبود؟ اگر روز عشق نبود پس چه بود؟ و اگر تمام اینها عشق نباشد که هست؛ پس برای چه توی آن تقویم ها تنها در یک روز خلاصه اش میکنند

نرگس‌حسنی by

آسمانِ عصر؛ آبیِ پرنگ است. دقیقا مثلِ آن روز.... آن غروبِ سردِ زمستان که دبیرستانی بودم
زمانی که دبیرستانی بودم؛ توی دبیرستان.... کلاسمان تمام شده بود اما تعطیل نشده بودیم! معلم گفته بود میتوانیم برویم‌ به حیاط و خوش بگذرانیم! آخرین روزهای اسفند بود و انگار آنها هم دلشان میخواست به جای آنکه پشت میزی شعرهای سهراب را معنا کنند؛ بروند خانه هایشان و کابینت هایشان را دستمال بکشند!
مثلِ ما! مثل ما که دوست داشتیم زودتر تعطیل شویم تا برویم خانه و شلنگِ آب را همچون قهرمانی از دستان مادرمان بگیریم و با آن لحن دخترانه بگوییم: حیاط با من! قالیچه ها را هم خودم برایت میشورم! و بعد احتمالا توی دلمان ذوق کنیم از اینکه میتوانیم برای مادرمان قالی بشوریم و ادای خانم بزرگ هارا در بیاوریم!
توی حیاط بودیم؛ هوا سرد بود....‌ همه ی فکرم خانه بود. داشتم مادرم را تصور میکردم که میخواهد چربی های توی فر را تمیز کند ولی هرچه میگردد شیشه شوری که آن روز برایش خریده بودم را پیدا نمیکند؛ احتمالا یادم رفته بود بهش بگویم شیشه شور را بر خلافِ همیشه توی کمدِ گاز گذاشته ام!
آسمانِ آبىِ پررنگ بالای سرم را نگاه کردم؛ ابری گوشه ی سمت راستش نشسته بود. از آن ابرها که نمیخواست ببارد....
چیزی به زنگ نمانده بود. از دور مردی را دیدیم که دارد وارد حیاط دبیرستان میشود‌. چقدر حس میکردم آشناست اما تصویرش را نمیدیدم. دوباره به آسمان نگاه کردم و حس کردم کسی از کنارم رد شد! پشتم به او بود و نمیدیمش؛ نمیدانم چرا قلبم میگفت برگرد نگاهش کن. اما برنگشتم. حتی سعی نکردم بفهمم چه کسی از کنارم رد شده است.
یکی از دوستانم؛ مریم‌‌.الف؛ از آن سمتِ حیاط خیلی آرام گفت "آن مرد را ببین! مو ندارد!" و بعد به طرز ناشیانه ای شروع کرد به خندیدن! نمیفهمیدم برای چه میخندید اما میان خنده هایش میگفت "من همیشه از مرد های کچل متنفر بودم." سعی کردم به جایی که اشاره میکند نگاه کنم تا ببینم چه کسی را میگوید؛ مرد کچلی را دیدم که پشتش به ما بود و به سمت سالن میرفت. نمیدانم چرا آن روز انگار که قلبم یک طورش شده باشد؛ بی اراده دویدم سمتش و با صدایی که گویا فریاد باشد گفتم "بابا!"
مرد با اضطراب و تعجب برگشت پشت سرش را نگاه کرد؛ چهره اش را که دیدم؛ خجالت زده گفتم "ببخشید!"
چیزی نگفت و رفت
من فراموش کرده بودم که سالِ گذشته پدرم بر اثر سرطان فوت شده......
چقدر دلم میخواست سریع تر بروم خانه به مادرم بگویم شیشه شور کجاست.
آخر او عادت داشت این موقع ها که یک چیزی را پیدا نمیکرد به پدرم زنگ بزند و بگوید دوباره برایش بخرد. اگر او هم مانند من یادش میرفت همسرش پارسال بر اثر سرطان فوت شده و شماره اش را میگرفت......... .
توی حیاط بودیم‌.... هوا سرد بود.... یک تکه از آسمان آبی را ابر هایی پوشانده بودند که نمیخواستند ببارند.... همه ی فکرم خانه بود. میگفتم کاش سریع تر برسم؛ قبل از آنکه مادرم شماره ای را بگیرد که قرار نیست کسی آن سویش بگوید "سلام عزیزم"
اما قبلش باید به مریم میگفتم: "دیگر از مرد های کچل متنفر نباشد."

نرگس‌حسنی by

مثلِ نمناک ترین کوچه‌های خلوت جنوب که مدت‌ها راه رفتیم.....
میخواهم بنویسم.... آن لحظه‌ای را که نمیبینم اما احساس میکنم شبیهِ همان روزها همه جا ساحل بود و صدف بود و تاجایی که چشم کار میکرد همه چیز طلایی بود و گهگاهی هم آبی
طبق معمول جیب‌هایمان پر از بادام زمینی‌های شور و بو
داده بود و از کنج چادر مسافرتیمان جدا بودیم به بی‌راهه
ترین کوچه‌های جنوب؛ به غربتی که از آنه ما نبود اما انگار
خوده ما شده بود.....
من و دوست شماره‌ی دو؛ خیال میکردیم از میان باتلاق‌ها و
شوره‌زار ها صدای پر زدن مرغان دریایی را میشنویم! انگار
که طبیعت ما را احاطه کرده باشد....
غروب؛ سر از ساحل سرد و خروشانی درآوردیم که تنها
روشنایی‌اش تک چراغ آبی رنگِ کیوسک فلافل فروشی بود
تصور میکردم که چقدر فلافل‌فروش خوشبخت است وقتی
هرروز فلافل‌ هارا در ماهی‌تابه‌اش می‌اندازد و منتظر
می‌شود تا صدای جرق جرق روغن داغ و سرخ شدنشان
بلند شود دریا را روبه رویش میبیند و آنقدر به آن فکر
میکند تا احتمالا شب‌ها قبل از خواب صدای تمام گوش ماهی‌ها را بشنود
میخواهم بنویسم از فکره همیشگی‌ای که آن لحظه از ذهنمان
عبور نکرد!
فکره حساسیت به فلفل قرمز که تمامِ عمر مارا از فلافل‌ دور نگه میداشت؛ دریا........ اما دریا خوده آن معجزه بود!
توانستیم!! توانستیم مثل خیل بی‌شمار انسان‌هایی که از خوردن فلافل‌های جنوب لذت میبرند یکی از بهترین
فلافل‌های تاریخ را برداریم و با همان سس‌های آفتاب
خورده‌‌ی پشت ویترین روبه روی دریا بنشینیم و بخوریم
حواسمان پرت دریا بود و نفهمیدیم حساسیت چیست
آنجا بود که دریا یک بار و برای همیشه حساسیتمان را
از ما گرفت
مثل خیلی چیز های دیگری که میگیرد
مثل مرجان‌های چسبیده به صخره‌ها؛ دلتنگی آدم‌ها.....
حتی فوبیا های فلفلیسم!!
میخواهم بنویسم از فردای آن روزی که سکوت تنها کشنده‌ی
نجات‌بخشمان بود و گندم تنها نشانه‌ی عروج؛ همان نشانه‌ای
که به شدت مارا یاده ایمان می‌انداخت!
گندمی که بهانه‌ گیری‌هایش؛ باران را در یک آشنایی با صدای
برخوردِ دو ابر به حرف آورد و روی دور دست ترین
خوشه‌ها نشاند..... بهانه‌ی گندم؛ باران بود و بهانه‌ی ما آواز!
پس به روی سومین دَبه‌‌ ی بزرگ و سفید رنگِ کنارِ گندم‌زار
کوبیدیم و خواندیم:
آفتاب سره کوه نور اَفشونه سماور جوشه
یارُم تُنگِ طلا دوش گرفته غمزه میفروشه
واااااای وای!
یه دونه انار دو دونه انار
سیصد دونه مروارید
میشکفه گُل آی میپاشه گل دختر قوچانی.....


باران که بند آمد راهی شدیم و با جنوب و دریایش
با جنوب و گندم‌زارش و با آن کاغذهای پیچیده شده
دوره فلافل‌هامان که طرح یک اره ماهی‌ را رویش کشیدیم
و بعد زیر ماسه‌ها چالشان کردیم خداحافظی کردیم
آن شبی که دوست شماره‌ی دو خانه‌یمان را ترک کرد دیگر
هیچگاه ترانه‌ی انار را نخواندیم......
علی‌رغم چیزی که در واقعیت وجود داشت بهانه‌ی
گندم‌ها باران نبود! آن‌ها هم مانند ما بهانه‌ی آواز داشتند
میخواهم چیزی بنویسم که گویای آن ترانه‌های "اَناری"
که به یک باره قلبم را پُر میکند باشد؛
میخواهم بنویسم اما.... هرچه تلاش میکنم نمیتوانم


طرحی که از دوست شماره‌ی دو به یادگار داریم
شبیهِ آن اره ماهی‌ای که با خودکار پشت کاغذهای
فلافل کشیدیم و چال کردیم نیست! شبیهِ اصرارِ ابدیِ
یک ماهی‌ِ قرمز است برای پیوستن به دریا......

دوست شماره‌ی دو "پدر" بود

نرگس‌حسنی by

کاش میتوانستم پرواز کنم

تا اوج

تا بی‌کرانِ آبی

آنجا که در قلبِ خاکی و پُر سکوتِ رود

خاطراتِ اقاقی را ورق میزنند

آنجا که آفتاب میتابد روی فرش

گل‌های قالی را نوازش میکند‌

مادرانه........ مادرانه...

من؛ گُم‌گشته‌ای پُرم از سایه

ای بی‌عصا ظلمتِ شب

ای تلخیِ بی‌نهایت

دریغا..... دریغا از شما

سرچشمه‌ی این نتوانستن‌ از کجاست؟؟؟

من میخواهم پرواز کنم

با همین زنجیر به پا

دیوار به دیوار

هیچ ردی از جای تبسم نمانده است

من میخواهم بروم

در نغمه‌ی یاکریم ِ باغ

در عصمت بی‌کرانِ صبح

در مه

غبار

من میخواهم بروم

با همین زنجیر به پا

تا باورِ شبی غریب

تا سرزمینِ حقیقت و یقین


نرگس‌حسنی by

پارت اول:

چهارشنبه شب

صدای شستن استکان

مبل های ساکتِ منتظر

نارنج های حیاطِ شمالی

سایه روشنِ پرده های اتاق

تنصیف سوزناک زند وکیلی:

همه شب نالم چون نِی که غمی دارم چو بوی گل.....

نوای سمت شرقیِ خانه:

فردا به احتمال قوی باران خواهد آمد [رادیو]

میگویم باران که احتمال نمیخواهد!

یا می آید یا نمی آید مثل تو که یا می آیی یا نمی آیی

با همان روشنیِ نور اتاق خیره به سقف میشوم

یادم نمی آید آخرین بار کی این اندازه خوشحال بودم

شبیه روح سبز درختان در آبی عمیق آسمان.....

کی باور اش میشود؟؟!


پارت دوم:

یکی دو هفته پیش که دل آزرده با دوست شماره‌ ی یک حرف میزدم؛

جمله هایم تلخ بود و سرشار از سکوتی نا امن

دوست شماره‌ ی یک با بستنی زعفرانی در دست اش روی کاپوت

یکی از ماشین های پارک شده در خیابان بیست و هفتم رو به رویم نشسته بود 

آن دختره عجیب و غریب همیشه یک چیزی برای گفتن داشت

اما آن روز حرف هایش عجیب بوی سحر و جادو میداد

چیزی که شاید تا به حال از او نشنیده بودم

گفت چرا حال آشفته ات را روبه راه نمیکنی؟

گفتم شاید تمام راه های حال روبه راه کن را رفته باشم؛

اما مگر چقدر میتوان رفت و به سامانی نرسید؟؟؟

گفت خیلی ساده و خیالیست من برای اینکه حالم را خوب کنم؛

به مسخره ترین چیزهای ممکن فکر میکنم مثلا فکر میکنم که معده ام دارد پرواز میکند!


پارت سوم:

معده ام دارد پرواز میکند..... شوخی فی البداهه و خنده داره دوست شماره‌ ی یک که وارد ذهنمان شد قرار نبود از پی تسکین چیزی باشد یا یک شبه حالمان را عوض کند اما تصویری به من داد که بتوانم هروقت میخواهم تفریح لحظه های خیال پردازی ام باشد

به گمانم این نگاه دقیق و عمیق من به زندگی بود که باعث میشد هیچوقت به این فکر نکنم پروسه‌ی حال خوب کردن چقدر میتواند ساده و در عین حال خیالی باشد

مثلا همینکه معده ام دارد پرواز میکند به دور دست ها!

یا معده ام دارد پرواز میکند به ضلع شمالیِ کره‌ ی ماه!!!

که مثلا چقدر میتواند مسخره باشد مادامی که معده پری برای پرواز ندارد و ماه؛ همان غول پیکرِ کروی شکل ضلعی ندارد که بخواهد شمالی هم شود


پارت چهارم:

یک شب نوای سوزناکِ همان تنصیف مرا به لاله زار های وحشیِ "خواب" پرت میکند تا کمتر به معده های در حال پرواز در سرزمینِ معده های پرنده (!) فکر کنم

تا همانگونه بر تخت با چراغ های روشنِ اتاق چشمم را باز کنم و معده ام را در حال پرواز ببینم!

خواستم به هر سرعتی که بود خودم را به او برسانم و بگویم که چقدر به وجودش احتیاج دارم که بدون او حتی آب هم نمیتوانم بخورم......

که این میان چشمم افتاد به تو....

تو را دیدم و این دقیقا همان چیزی بود که میخواستم

چه بی اندازه خوشبخت ام که میتوانم تورا ببینم و بگویم:

"شب ام آن رویایِ بی تکرارِ فردا میشود؛ میدانم"

نمیدانم چه چیز تورا آراسته کرده بود که از همیشه آراسته تر بودی! نمیدانم چشمان من بهتر میدید یا تو زیباتر شده بودی...... به راستی از صِلَت کدام قصیده ای که هیچ شاعری نتوانسته است تورا بسراید؟

دلم نمیخواست به دنبال معده ای بروم که داشت برای همیشه ترکم میکرد دلم میخواست کنار تو باشم که قرار بود برای همیشه بمانی

نمیدانم چه حرفی باید میزدم که احساس نکنی لال ام!

برای همین ادامه‌ی تنصیف علی زند وکیلی را خواندم:

چو بوی گل به کجا رفتی؟ تنها ماندم تنها رفتی

رهایی از غم نمیتوانم تو چاره ای کن که میتوانی.....

آمدم نزدیک تر به آفاقِ چشمانت که گفتی:

اما چراغ ها هنوز روشن است!

بلند میشوم و چراغ هارا خاموش میکنم.....

دوباره به تو فکر میکنم اما این بار تورا نمیبینم!


پارت پنجم و آخر:

ساعت می آید روی شماره‌ ی چهار؛ خروس ِ سفید پشتِ حیاطِ شمالیِ نارنج ها با آوای مخصوص اش بیدار میشود

چند ساعتی میشود که معده ام برگشته است..... معده ام با پروازش به من یاد داد که وقتی اینگونه بی دلیل؛ حتی به طرز مشکوک و مسخره ای شاد باشم تورا میبینم؛ و دوباره میتوانم از شوق این دیدار شبیه روح سبز درختان در آبی عمیق آسمان ها شوم

دوباره میخوابم و صبح روی کاغذی مینویسم:

"شبم آن رویای بی تکرار فردا شد! میدانستم."

تمام رازِ سفر تنها خوابِ یک ستاره بود ---> پدرم......

 *عنوان از نام رمان زویا پیرزاد 


نرگس‌حسنی by

کاش میشد زمان تو آروم ترین لحظه‌ی زندگی توقف میکرد

تو کوچکترین لبخند؛ تو قصه‌های کودکی! فارغ از همهمه؛ فکر؛ دغدغه

ترسِ از دست دادن نابودمون کرد.... کاش زمان تو شیرین ترین رویای شبونه برای همیشه توقف میکرد.....

باید از خدا ممنون باشیم اگه به مصیبت‌ های بزرگ گرفتاریم

نه به معصیت‌های پی در پی!

و من امیدوار خواهم ماند

سرانجام یکی از همین روزها تمام نگاه‌های خیس و پژمرده

به جانب بی‌بند آفتاب برمیگردند و به خداوندی خدا که من امید دارم بالاخره یک روز همه‌ مان مثل قصه‌های هزار و یک شب از هرچه اندوهِ تیره هست رهایی پیدا میکنیم


نرگس‌حسنی by

نه به خاطر شاهراه های کوچک.....

این ترانه آشناست به گوشم

خسته بی رمق منتظر و غمگین در میان تراس با دستی دوربین خویش انداز را تنظیم میکردم؛ میدانستم برای ثبت هر عکس باید دروغی شادمانه را در این دنیا به یادگار بگذارم!!! باید دانست که آدم ها از خستگی ها و غم هایشان عکس نمیگیرند......... باید میدانستم این را درست در همینجایی که پر شکوفه ترین کلمات من به خواب سایه ها میرفتند.....

و سرانجام من با هر لبخندی در پشت لنز مات دوربین به دیدار دریاها کوه ها گیلاس های ایوان سبز و گلدان های اقاقی میرفتم حتی اگر خیال بود و مصنوع

و سرانجام چیزی جز من در من نیست

اشتباه میکنند خیلی از مردم که اشتباه نمیکنند! تنهایی را اندوه میخوانند!! چیزی که علی رغم ظاهرش بسیار مهربان است و همراه

گاهی فنجان در دست ات لرزان است

اما نباید بگذاری قطره ای روی زمین بریزد

گاهی پر از بغض و دردی اما نباید بگذاری ذره ای به گوش کسی برسد

چراکه در نگاه اول ممکن است کسی متوجه ماهیت وجودت نشود ماهیتی که تنها خدا از او باخبر است

سالها گذشت تا من فهمیدم آنچه درونمان هست را خدایمان است که باید بداند و میداند

از تمام ما فقط اوست که با خبر است

از رنج ها غم ها دغدغه ها و شادی ها

از همان وقت هایی که فکر میکنی در تنهایی تنها هستی

درست در یک نقطه ی مشخص از مختصات زمان میفهمی جایی که خدا حضور دارد؛ تنهایی ای وجود ندارد

دوباره از سر مینویسم: بخاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند نه بخاطر شاهراه های کوچک

و نه بخاطر هر چیزِ پست و هر چیزِ کوچک......

 *عنوان "از عموهایت" احمد شاملو 


نرگس‌حسنی by

زیبایی‌های دنیا کم نیست؛ از جنگل‌های بکر آمازون گرفته تا سرسبزی‌های شرق ِ دور؛ از سفیدی کوه تا قهوه‌ایِ کویر و کوه..... زیبایی البته برای من تعریف دیگه‌ای داره؛ زیبایی‌هایی که حتی ممکنه ظواهر سخت و ناراحت کننده‌ای داشته باشه دلگیر باشه؛ غیر قابل توضیح باشه

زیبایی‌هایی که نه اونقدر قشنگه که بشه ازش تصویری کشید نه اونقدر تیره و تاریک که نشه ازش متنی نوشت

مثل خیابان بیست و هفتمِ همه‌ی شهر های دنیا

همه‌ی شهر ها یک خیابان بیست و هفتم دارند حتی اگر تابلویی به این نام نصب نکرده باشند! حالا این خیابان بیست و هفتم کجاست؟؟؟

خیابان بیست و هفتم همان خیابانی‌ست که کودکان کار آنجا نشسته‌اند و بسته‌های آدامس میفروشند خیابان بیست و هفتم همان خیابانی‌ست که کودکان کار به پیرزنی دستمال جیبی میفروشند....‌‌. خیابان بیست و هفتم؟

بیست برای وجود شادمانشان و هفت برای مقدسی روحشان 

اگر میخواهید عاشق سادگی شوید به خیابان بیست و هفتم بروید؛ نشانی.......


نرگس‌حسنی by